Create Shock Text


   
 
  KIRIM ALFABESİ

Yanı Latin ve Eski Kiril (Parantez içinde) Alfabelerı

1 A a a (A a)

2 B b be (Б б)

3 C c ce (ДЖ дж)

4 Ç ç çe (Ч ч)

5 D d de (Д д)

6 E e e (Э э)

7 F f f (Ф ф)

8 G g ge (Г г)

9 Ğ ğ ga (ГЬ гь)

10 H h he (Х х)

11 I ı ı (Ы ы)

12 İ i i (И и)

13 J j je (Ж ж)

14 K k ke (К к)

15 Q q ka (КЪ къ)

16 L l le (Л л)

17 M m me (М м)

18 N n ne (Н н)

19 Ñ ñ ng (НЪ нъ)

20 O o o (О о)

21 Ö ö ö

22 P p pe (П п)

23 R r re (Р р)

24 S s se (С с)

25 Ş ş şe (Ш ш)

26 T t te (Т т)

27 U u u (У у)

28 Ü ü ü

29 V v ve (В в)

30 Y y ye (Й й)

31 Z z ze (З з)

 
Reklam
 
TAKVİM
 

 

 

 
Bugün 1 ziyaretçi (2 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=Create Shock Text